Åndedræt, nøglen til DIN sundhed.

Irene PasbyIkke kategoriseret0 Comments

Balance

Hvorfor åndedrættet kan være nøglen når selvudvikling begynder at optage dig
Åndedrættet som nøgle i  din selvudviklings dans.
Da åndedrættet er forbindelsesleddet mellem din krop og dit sind skal der ikke mere forståelse til for at indse at åndedrættet kan være nøglen til varig forvandling af krop og sind.
Først her, lidt om krop og sind. Ved kun at fokusere på kroppens element, skaber vi ofte en kompensation for dette som før eller siden må gives efter for. Denne form for ubalance, vi ofte har tendens til at konkludere som  værende normalt, bliver derfor normen for hvordan vores adfærd
udspiller sig. Den øget styrke og udholdenhed i kroppen kan naturligvis afføde en vis øget mentalt styrke og kapacitet. Men det der ikke italesættes i denne sammenhæng bliver den underliggende rastløshed og cravings der bag facaden må gives efter for og styrer os

Mange gange er længslen dybere end kroppens behov og udfoldelse. Behovet er er ofte langt dybere end som så.

Noget der nærer vores indre, når afslappelsen og roen får en plads i vores liv på lige fod med den aktivitet, som synes at optage vores liv på forskellig vis. Når vi kun er optaget af det mentale legeme skaber vi ofte uden at vide af det, en øget modstand mod Det, der ikke er som det vi fremsiger og ønsker mentalt.
Denne modstand øger blot vores “likes and dislikes”. vi får en tendens til at fordomme mere end at tilgive og tillade.
Vi bygger et skjold opimod omverden med hvad vi ser som rigtigt og forkert og ubevidst begynder at forbyde os
selv ting vi dybest set ønsker at berører med vores liv. Som med alt andet, kun at være optaget af en snæversynet
tilgang til tingene, slipper vi det til sidst for at udligne presset. Ved at ryge over i modsætningen til det vi så
inderligt ønskede.

Denne fiksering skaber kun et liv fra den mentale sfære og fordi størstedelen af jordens befolkning
lever livet sådan, ser vi kun i bestemte organisationer eller mennesker i det alternative, ofte parallelt med
samfundet (endnu). Steder hvor en dybere forståelse og tilgang til livet er velkendt, udforsket og kan imødekommes
og erkendes for den der ønsker det. Denne bevægelse mod selvudvikling sker oftest når vi ærligt vedkender vores
udmattende forsøg på at opretholde status quo og må komme til kort. Hvis ikke vi ændre vores kurs, forbliver
årsagen til vores udmattelse ufordøjet, ikke belyst og velkomment.

Lige der, kommer åndedrættet ind i billedet. Når vi gennem livet lærer og erfare at alt påvirker alt. Må vi derfor
sande at den evige dynamik frem og tilbage, op og ned, kærligt tvinger os til at se dybere nok smerte fylder vores
liv eller når nydelsen bliver til tomhed, Ved at fokusere på åndedrættet gør vi et meget direkte indgreb på sindets
støj og kroppens rastløshed. Dette sker ved at gå fra “fight or flight” til “rest and digest” i vores nervesystem.
Når nervesystemet begynder at slappe mere af og det vi erfarer herved, er at de tanker og følelser der var tilstede
før øvelserne blot var vanebetinget mønster i nervesystemet. Skabt af en fortid hvor vi ikke havde nok overskud til
at deale med de ophobede indtryk i krop og sind. Eller mekanismen med at lukke ned, fordi vi simpelhen var
for overvældet af de begivenheder der har fundet sted i vores liv.

I nogen opstår ønsker for at rydde op og for andre gør det ikke. Sådan skal det også bare være.
Når åndedrættet får en mere bevidst plads i vores liv, opdager vi denne øget opmærksomhed bag alle fænomener.
Med åndedrættet som fokus vil vi over tid åbne mere og mere op for dette landskab af liv i vores indre.
Som egentlig bare er livskraften vi synes at have tabt gennem et liv hvor vi gik fra barn til voksen uden at
opretholde denne livsenergi på den mest hensigtmæssige måde.

Den øget energi og ro åndedrættet giver kan vi begynde mere bevidst at slippe det der ikke længere tjener os.
Og fejre, og gå i den retning der kalder på os indefra. Så hvis vi vil tage selvudviklingen op på et nyt niveau end
bare samtale og kroppen kan vi inddrage åndedrættet som redskab, for til sidst at kunne stole nok på os selv
i en verden hvor alle har deres meninger og undersøgelser altid afføder et modsættende standpunkt når tiden er moden.

Ved både at fokusere på kroppen og åndedrættet erfarer vi at restitution af kroppen bliver tydeligere og hurtigere.
Som sagt fordi øvelserne hjælper os til at styrke og regulere nervesystemet mere direkte. Som giver sig til udslag
i dybere søvn og hvile. Når vi regelmæssigt bruger åndededrættet som træning, indser vi at de tanker vi så
trofast har prøvet at styre eller benægte, bliver mere fleksible og tager i sidste ende varer på sig selv uden du
konstant behøver at tjekke ind med dem. Når du ændre dig, ændre de sig også til en mere positv attitude.
De negative tanker forsvinder ikke, men din forhold til dem forandre sig. Vi bliver simpelhen bedre til at rumme det
negative i os og forvandle dem gennem vores øget opmærksomhed. Fordi når nervesystemet slapper af, modtager vi gaven
ved at opleve en øget afstand mellem den du Er og de tanker der udspiller sig. Dette giver øget selvværd og selvtillid.
Fordi du begynder at gennemskue de mønstre, der har holdt dig tilbage, og nu lære at slippe dem.

Med den øget klarhed i dit sind bliver du simpelhen mere fri til at vælge fra et sted af tillid og omsorg indeni.
I stedet for den betingning du har båret rundt på alt for længe og som måske kun kender til afhængighed
i en eller anden form. Sagt på en anden måde, du kultivere din evne til at gå fra spontante fristelser
til et mere indrestyret behov fra øjeblik til øjeblik.

Pludselig kan sundhed og fysisk træning få en hel ny dimension i vores liv når vi er villige til at se bag kroppen,
bag sindet, bag handlingerne. Her kan åndedrættet være en nøgle og indgangen til netop dette! Fordi kun at
koncentrerere sig om det mentale forbliver du, for optaget af tænkningen og du gør hele havet til en dråbe uden at
indse tanken blot er en lille del af en større virkelighed. Kun at bruge kroppen skabes overbevisningen ofte. at
tingene aldrig bliver godt nok. At inddrage åndedrættet kan vi øge vores bevidsthed og elske mere fyldigt hvor vi er.
Samtidig med det, blive mere begejstret og fokuseret på den vej vi går på. Om det er at ændre holdningen og tilgangen
til det der optager os, om det handler om større muskler, en slankere krop eller blot at komme mere tilstede i vores liv.
Kan åndedrættet være et yderst gavnligt tillæg til den der ønsker at arbejde med sig selv.
Måske for første gang, på en hel ny måde.

Skrift af Søren deela

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *